top of page

Psychologie

Contact

Marie Reyntens

0478 63 49 41

mariereyntens-psycholoog@protonmail.com

Jasmine Steurbaut

0497 73 79 62

steurbautjasmine@gmail.com

Wat is therapie?

Ieder van ons kan op een bepaald moment wel eens vast komen te zitten met bepaalde gevoelens of gedachten. Je voelt je uit balans, je zit niet meer goed in je vel, hebt twijfels of wordt geconfronteerd met hevige emoties zoals angst, verdriet, woede,... Deze lijken dan vaak ons doen en laten te bepalen. Wanneer de moeilijkheden een hele tijd blijven aanhouden en je het gevoel hebt dat je bepaalde patronen niet meer zelf kan doorbreken, kan psychologische begeleiding of een gesprek zinvol zijn. 

 

In therapie ga je samen met de psycholoog aan de slag om een antwoord te vinden op jouw hulpvraag.

Door gebruik te maken van spel- of gesprekstherapie en oefeningen onderzoek je waar je tegenaan loopt en ontdek je nieuwe inzichten en methodes om hiermee om te gaan, te verwerken of verandering in te brengen.

Voor wie?

De stap naar een psychotherapeut is niet altijd gemakkelijk. Misschien heb je het gevoel dat je het alleen of zelf moet oplossen, misschien draag je het al zo lang mee en lijkt het onmogelijk om te veranderen. Misschien voelt het raar om je persoonlijk verhaal tegen een vreemde te vertellen. Je hart blootleggen doe je niet bij iedereen.

Toch kan ondersteuning door therapie nuttig zijn. Het kan je een duwtje in de rug geven, nieuwe inzichten geven en je aanzetten tot verandering. Daarbij is het raadzaam om tijdig je probleem aan te pakken. De taboe die er vroeger heerste over in therapie gaan, is sterk verminderd. Het wordt nu volledig sociaal aanvaard om psychologische hulp te krijgen.

Doelgroep

Kinderen en jongeren

 • Gedragsproblemen

 • Agressie

 • Emotieregulatie

 • Angsten

 • Slaapproblemen

 • Aanpassing- en overgangsproblemen

 • Depressieve gevoelens

 • Leermoeilijkheden

(jong)Volwassenen​

 • Stemming en depressie

 • Angsten

 • Remmingen en destructieve herhalingspatronen

 • Stress en piekeren

 • Burn-out

 • Oververmoeidheid en slapeloosheid

 • Concentratieproblemen

 • Eetstoornissen

 • Verslavingsproblemen

 • Keuzestress en aanhoudende twijfels 

 • ...

Ouderen

 • Dementie

 • Cognitieve problemen

 • Verlieservaringen

 • Mantelzorg

 • Emotieregulatie

 • Slaapproblemen

 • Verslaving

Koppels

 • Relatieproblemen

 • Gezinsproblemen

 • Seksualiteit

 • Communicatieproblemen

Onze psychologen

marie NRG.jpg

Marie Reyntens

Klinisch Psychologe 

Volwassenen

Lid van

 • Psychologencommissie: erkenningsnummer 922121866

Achtergrond

Hallo, mijn naam is Marie Reyntens. Ik behaalde mijn diploma klinische psychologie aan de universiteit van Gent. Hierbij heb ik mij vooral toegelegd op het werken met volwassenen en ouderen. Zo heb ik in Eeklo stage gedaan op de dienst ouderenpsychiatrie. Hierbij stond ik in voor de ondersteuning van ouderen met uiteenlopende problematieken. Hiernaast heb ik ook al relevante ervaring kunnen opdoen in de zorg.

 

Werkingsgebied

Naast psychotherapie voor volwassenen zal mijn speciale aandacht vooral uitgaan naar de ouder wordende mens. Vele ouderen krijgen te maken met verlies en sommigen hebben maar weinig of geen mensen meer om zich heen. Voor sommigen is het ook moeilijk zich te verplaatsen buitenshuis en sommigen gaan zich gaan isoleren. Dit kan leiden tot een gevoel van eenzaamheid. Ook voor de mantelzorgers is er vaak  nood aan ondersteuning. Zo kan het lastig zijn om de zorgtaken te combineren met andere bezigheden. Daarnaast verandert de relatie met degene voor wie je zorgt. Praten hierover kan je helpen om hiermee om te gaan. Dit kan individueel, maar ook in groep. Zo kunnen mantelzorgers steun vinden bij mensen die in een gelijkaardige situatie zitten.

 

Werkwijze

In de eerste gesprekken probeer ik een algemeen beeld te krijgen van de persoon die voor mij zit. Zo kijken we samen wat er invloed heeft op de problematiek. Er wordt dan gekeken wat er nodig is om samen aan de hulpvraag te werken. Bij de behandeling wordt er dan vooral op gedragsmatig en cognitief vlak gewerkt.

Cognitieve problemen kunnen bij mij ook via een neuropsychologische test worden onderzocht. Hierbij kan een dementieel beeld worden opgespoord en hier wordt dan een uitgebreid verslag van opgemaakt. Ook andere testmaterialen (zoals de MoCa, de MMSE,  depressieschalen, ...) kunnen helpen bij de differentiaaldiagnostiek. Bij problemen met verplaatsing ben ik ook bereid om huisbezoeken te doen.

 

Tarieven

Intake: voor een eerste, verkennend gesprek: €45

Verdere sessies (60 minuten): €50

Bij sommige mutualiteiten is er voor kinderen en adolescenten reeds terugbetaling mogelijk, vraag dit gerust na tijdens het eerste gesprek. 

Enkel op afspraak via telefoon of mail 

        0478/63.49.41

        mariereyntens-psycholoog@protonmail.com

        Dorp 35, 9810 Nazareth 

 

Wat is therapie?

Ieder van ons kan op een bepaald moment wel eens vast komen te zitten met bepaalde gevoelens of gedachten. Je voelt je uit balans, je zit niet meer goed in je vel, hebt twijfels of wordt geconfronteerd met hevige emoties zoals angst, verdriet, woede,... Deze lijken dan vaak ons doen en laten te bepalen. Wanneer de moeilijkheden een hele tijd blijven aanhouden en je het gevoel hebt dat je bepaalde patronen niet meer zelf kan doorbreken, kan psychologische begeleiding of een gesprek zinvol zijn. 

 

In therapie ga je samen met de psycholoog aan de slag om een antwoord te vinden op jouw hulpvraag.

Door gebruik te maken van spel- of gesprekstherapie en oefeningen onderzoek je waar je tegenaan loopt en ontdek je nieuwe inzichten en methodes om hiermee om te gaan, te verwerken of verandering in te brengen.

Voor wie?

De stap naar een psychotherapeut is niet altijd gemakkelijk. Misschien heb je het gevoel dat je het alleen of zelf moet oplossen, misschien draag je het al zo lang mee en lijkt het onmogelijk om te veranderen. Misschien voelt het raar om je persoonlijk verhaal tegen een vreemde te vertellen. Je hart blootleggen doe je niet bij iedereen.

Toch kan ondersteuning door therapie nuttig zijn. Het kan je een duwtje in de rug geven, nieuwe inzichten geven en je aanzetten tot verandering. Daarbij is het raadzaam om tijdig je probleem aan te pakken. De taboe die er vroeger heerste over in therapie gaan, is sterk verminderd. Het wordt nu volledig sociaal aanvaard om psychologische hulp te krijgen.

Doelgroep

Kinderen en jongeren

 • Gedragsproblemen

 • Agressie

 • Emotieregulatie

 • Angsten

 • Slaapproblemen

 • Aanpassing- en overgangsproblemen

 • Depressieve gevoelens

 • Leermoeilijkheden

(jong)Volwassenen​

 • Stemming en depressie

 • Angsten

 • Remmingen en destructieve herhalingspatronen

 • Stress en piekeren

 • Burn-out

 • Oververmoeidheid en slapeloosheid

 • Concentratieproblemen

 • Eetstoornissen

 • Verslavingsproblemen

 • Keuzestress en aanhoudende twijfels 

 • ...

Ouderen

 • Dementie

 • Cognitieve problemen

 • Verlieservaringen

 • Mantelzorg

 • Emotieregulatie

 • Slaapproblemen

 • Verslaving

Koppels

 • Relatieproblemen

 • Gezinsproblemen

 • Seksualiteit

 • Communicatieproblemen

Onze psychologen

marie NRG.jpg

Marie Reyntens

Klinisch Psychologe 

Volwassenen

Lid van

 • Psychologencommissie: erkenningsnummer 922121866

Achtergrond

Hallo, mijn naam is Marie Reyntens. Ik behaalde mijn diploma klinische psychologie aan de universiteit van Gent. Hierbij heb ik mij vooral toegelegd op het werken met volwassenen en ouderen. Zo heb ik in Eeklo stage gedaan op de dienst ouderenpsychiatrie. Hierbij stond ik in voor de ondersteuning van ouderen met uiteenlopende problematieken. Hiernaast heb ik ook al relevante ervaring kunnen opdoen in de zorg.

 

Werkingsgebied

Naast psychotherapie voor volwassenen zal mijn speciale aandacht vooral uitgaan naar de ouder wordende mens. Vele ouderen krijgen te maken met verlies en sommigen hebben maar weinig of geen mensen meer om zich heen. Voor sommigen is het ook moeilijk zich te verplaatsen buitenshuis en sommigen gaan zich gaan isoleren. Dit kan leiden tot een gevoel van eenzaamheid. Ook voor de mantelzorgers is er vaak  nood aan ondersteuning. Zo kan het lastig zijn om de zorgtaken te combineren met andere bezigheden. Daarnaast verandert de relatie met degene voor wie je zorgt. Praten hierover kan je helpen om hiermee om te gaan. Dit kan individueel, maar ook in groep. Zo kunnen mantelzorgers steun vinden bij mensen die in een gelijkaardige situatie zitten.

 

Werkwijze

In de eerste gesprekken probeer ik een algemeen beeld te krijgen van de persoon die voor mij zit. Zo kijken we samen wat er invloed heeft op de problematiek. Er wordt dan gekeken wat er nodig is om samen aan de hulpvraag te werken. Bij de behandeling wordt er dan vooral op gedragsmatig en cognitief vlak gewerkt.

Cognitieve problemen kunnen bij mij ook via een neuropsychologische test worden onderzocht. Hierbij kan een dementieel beeld worden opgespoord en hier wordt dan een uitgebreid verslag van opgemaakt. Ook andere testmaterialen (zoals de MoCa, de MMSE,  depressieschalen, ...) kunnen helpen bij de differentiaaldiagnostiek. Bij problemen met verplaatsing ben ik ook bereid om huisbezoeken te doen.

 

Tarieven

Intake: voor een eerste, verkennend gesprek: €50

Verdere sessies (60 minuten): €55

Bij sommige mutualiteiten is er voor kinderen en adolescenten reeds terugbetaling mogelijk, vraag dit gerust na tijdens het eerste gesprek. 

Enkel op afspraak via telefoon of mail 

        0478/63.49.41

        mariereyntens-psycholoog@protonmail.com

        Dorp 35, 9810 Nazareth 

 

facebook_untitled.jpg

Jasmine Steurbaut

Klinisch Psychologe & Relatietherapeut

Volwassenen, Koppels & Gezinnen

Lid van

 • Psychologencommissie: erkenningsnummer 922118522

Achtergrond

De opleidingen die ik genoten heb zijn een Master in de Klinische Psychologie (UGent) alsook een Master na Master in de Seksuologie (KULeuven).

 

Tijdens de studies Psychologische Wetenschappen heb ik stage gelopen bij het 'CAW - Cel Partnergeweld' en heb ik ervaring opgedaan inzake koppeltherapie, meer specifiek het doorbreken van fysieke- en/of verbale geweldspiralen tussen partners.

Bij de stage Seksuologie in het ziekenhuis te Gasthuisberg kreeg de seksuele beleving -zowel bij individuen als bij koppels- meer aandacht.

 

Werkingsgebied

Als relatietherapeut ga ik aan de slag met koppels die spanningen ondervinden binnen de relatie en/of het gezin. Ook moeilijkheden om op een rustige of constructieve manier met elkaar te communiceren kunnen een reden zijn om eens op gesprek te komen.

Enkele voorbeelden waarvoor je bij mij terecht kan zijn:

 • Hoogoplopende discussies (evt. verbale/fysieke agressie tot gevolg)

 • Niet meer durven/kunnen communiceren

 • Onenigheid over de kinderen, huishouden, financiën, seks etc.

 • Vertrouwensbreuk en de gevolgen ervan

 • Moeilijkheden die levensfasegebonden zijn (samenwonen, kinderen, legenest,...)

 • Anders omgaan met rouwverwerking

 • Omgaan met verslaving (alcohol, drugs, gaming, seks ...)

 • Gewoonte of "sleur" in de relatie

 • Bemiddeling tijdens/na scheiding

 

Tot slot kunnen partners ook bij mij terecht voor seksuele vragen of -zorgen. Hierover kan je meer informatie terugvinden onder de sectie 'Seksuologie'.

Werkwijze

Gebruikmakend van integratieve therapie (individueel of samen) ga ik na welke moeilijkheden er zijn binnen de relatie en wat aan de basis zou kunnen liggen van deze relationele spanningen. Het doel is dus, door het verkrijgen van persoonlijke- en relationele inzichten, om de negatieve interactiespiraal tussen beide partners mee te helpen doorbreken en hen vervolgens op een positieve manier met elkaar in verbinding te laten treden (streven naar een constructieve communicatie in het geval van scheiding). 

Seksuele problemen kunnen met behulp van gespreksvoering/ oefeningen (op maat) uitgedaagd worden, zodoende tegemoet te komen aan de individuele- en/of de gezamenlijke seksuele wensen.

Tarieven

Individueel gesprek (45 à 60 minuten): €55

Koppelgesprek (60 à 75 minuten): €65

Bij sommige mutualiteiten is er reeds terugbetaling mogelijk, vraag dit gerust na tijdens het eerste gesprek. 

Enkel op afspraak via telefoon of mail:

 

0497 73 79 62​

steurbautjasmine@gmail.com

Dorp 35, 9810 Nazareth

 

bottom of page